Účinnosť - hlavná konkurenčná výhoda
+7 925 623-95-99
+421 944-117-223
Spýtajte sa na vašu otázku

Informácie o agentúre

Agentúra RSB Consult - skupinu ľudí - odborníkov z rôznych odborov podnikania. Agency je ešte mladé - bolo národené od januára 2014, ale každý partner má značné skúsenosti.

Zmluvné vzťahy s partnermi uzatvoríme od menom podnikateľa Pavel Chukhno, registrovaný ako taký v slovenskom obchodnom registre

Bankové údaje:

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Adresa banki:  Šancová 1/A  813 33 Bratislava

Učet:  1246236034

IBAN: SK97 1111 0000 0012 4623 6034

SWIFT: UNCRSKBX