Účinnosť - hlavná konkurenčná výhoda
+7 925 623-95-99
+421 944-117-223
Spýtajte sa na vašu otázku

Skúšanie zmluvného vzťahu

PressFoto_7489979-Small.jpg Zmluva v podnikaní je dokument, ktorý definuje poradí vzťahov, práv a povinností zmluvných strán. Je dôležité, aby podmienky zrozumiteľný stranám, jasne definované a v súlade so zákonom.

Iba rodený hovorca, ktorý pracuje s kontraktov môže správne prekladať váš návrh a nedovolíť  skreslenie zmysle zmluvy. Vyšetrenie po dohode pomôže zabrániť jeho bezvýznamnosť.


Preklad obchodných návrhov a zmlúv
Kontrola zmluvy
Organizácia stretnutí a rokovaní
Účasť na rokovaní na strane zákazníka